Derdhja

Objekti

4 makina të derdhjes së ftohtë

2 makineri formimi të nxehtë

2 linja montimi 15 metra

1 8-metër QC & linjë paketimi

Prodhimi vjetor

2 milion palë shtrojë