Shtypje e lartësimit në shtëpi

Objekti

2 makina shtypi

1 makinë shtypi lartësim

1 makinë prerëse 3D

Prodhimi vjetor

1-2 milion shtrojë palë

Laser-cutting
Print
Print-in-roll